top of page
Tang

Brunalgen sukkertang (Saccharina latissima) er den tangart som giver det største udbytte og er mest udviklet til produktion på langliner. Der findes også andre tangarter som kan opdrættes som f.eks. søl/dulce (Palmaria palmata) men her mangler der stadig en del forskning og udvikling af produktionen. 

Moderplanterne til sukkertang, indsamles lokalt i Kerteminde Bugt da disse tangspore er tilpasset de lokale forhold og derfor giver de bedste resultater.  Sukkertang er flerårig og derfor er det muligt at høste op til 3 år på den samme plante 1-2 gange om året.
Sukkertang trives bedst i vandtemperaturer under 20 grader og ved høj saltholdighed over 20 promille. Saliniteten omkring Kerteminde svinger mellem 15-20 promille men de lokale planter og derfor har der været forsøg med produktion af sukkertang som har vist sig at være muligt med et godt udbytte og god kvalitet.

 

dø fra top mod roden. Roden overlever som regel da algen er flerårig og vil igen til efteråret begynde at vokse. En meget varm sommer som 2018 fik dog store bestande til helt at forsvinde for visse områder i danske farvande.

En anden faktor for algens vækstrater og trivsel er vandets saltholdighed eller salinitet som måles i promille. Forskning viser at sukkertang trives bedst ved min. 17 promille målt som et gennemsnit af året.

Saliniteten omkring Kerteminde svinger mellem 15-20 promille og derfor har der været forsøg med produktion af sukkertang som har vist sig at være muligt med et godt udbytte og god kvalitet.

Efterspørgslen på tangprodukter er stigende og derfor er planen at der i 2021 startes en produktion til efteråret som vil være klar til høst i april 2022.

bottom of page