top of page
Sukkertang, Saccharina latissima

Sukkertang er en brunalge af familien Laminariaceae.
Den er udbredt i alle danske farvande og lever som regel på 10 - 30 meters dybde hvor der er stenet bund. Sukkertang trives bedst i vandtemperaturer under 15 grader og hvis temperaturen kommer over 20 grader vil den hurtigt begynde at dø fra top mod roden. Roden overlever som regel da algen er flerårig og vil igen til efteråret begynde at vokse. En meget varm sommer som 2018 fik dog store bestande til helt at forsvinde for visse områder i danske farvande.

En anden faktor for algens vækstrater og trivsel er vandets saltholdighed eller salinitet som måles i promille. Forskning viser at sukkertang trives bedst ved min. 17 promille målt som et gennemsnit af året.

Saliniteten omkring Kerteminde svinger mellem 15-20 promille og derfor har der været forsøg med produktion af sukkertang som har vist sig at være muligt med et godt udbytte og god kvalitet.

Efterspørgslen på tangprodukter er stigende og derfor er planen at der i 2021 startes en produktion til efteråret som vil være klar til høst i april 2022.

20201127_095630.jpg
sori.jpeg
IMG_5466.jpg
bottom of page