top of page
20200513_121554.jpeg
1368.jpeg

Tang

Brunalgen sukkertang (Saccharina latissima) er den tangart som giver det største udbytte og er mest udviklet til produktion på langliner. Der findes også andre tangarter som kan opdrættes som f.eks. rødalgen søl/dulce (Palmaria palmata) og søsalat (Ulva lactuca).

Moderplanterne til sukkertang, indsamles lokalt i Kerteminde Bugt da disse tangspore er tilpasset de lokale forhold og derfor giver det bedste udbytte. Sukkertang er flerårig og derfor er det muligt at høste op til 3 år på den samme plante som i gennemsnit har et udbytte på ca. 5 kg. om året per meter sået line. Kerteminde Seafarm har en kapacitet på 300 tons tang om året hvis hele anlægget udnyttes til produktion af sukkertang.

IMG_7050.jpeg

Blåmuslinger

Blåmuslingen er er den mest almindelige muslingeart i Danmark og har det latinske navn Mytilus edulis, hvor edulis betyder spiselig. Vi har i Danmark ikke den samme tradition for at spise blåmuslinger som andre lande i Europa, selvom vi har en stor naturlig bestand og den største produktion af økologiske linemuslinger af den bedste kvalitet. Derfor bliver det meste af den samlede produktion af blåmuslinger i Danmark eksporteret til primært Holland, som sælger dem videre til andre lande - afkogte eller ferske. 

Det er muligt at producere 15 kg. muslinger om året per meter vækstline og hvis hele anlæggets kapacitet udnyttes, er det muligt at producere 500 tons om året.

1086.jpeg

Østers

Den hjemmehørende østersart i Denmark er fladøsters (Ostrea edulis). Fladøsters har tidligere været meget almindelig ved de fleste kyster men er i dag kun udbredt i Limfjorden. Det er muligt at opdrætte fladøsters i bursystemer som kan bruges på de samme langliner til tang og muslinger. Men det er en vanskelig art at opdrætte sammenlignet med stillehavsøsters (Gigas), da den har en langsom vækst og er følsom overfor sygdom. Derfor er produktionen af fladøsters i Danmark ikke på et kommercielt bæredygtigt niveau endnu og det kræver forskning og udvikling af spats (små østers) der er modstandsdygtige og egnet til opdræt. Derfor er produktionen af østers i Kerteminde Seafarm kun anlagt på forsøg og udvikling af produktionssystemer.

bottom of page