top of page

Kerteminde Seafarm er partner i forskellige forskningsprojekter indenfor Lavtrofisk aquakultur (LTA). Lavtrofiske arter er kendetegnet ved at de ikke kræver foder eller medicin og typisk har en gavnlig effekt på havmiljø og klima ved at optage næringsstoffer og CO2. Det antages også at disse arter lokalt hvor de opdrættes, skaber en større biodiversitet.

DKF-01.jpg

WIN@sea - Olamur

Det er oplagt at kombinere havmølleparkerne med produktion af tang og muslinger, men hos energiselskaberne er der naturligvis også fokus på den mest effektive drift af havmøllerne.  

Energiselskaberne har traditionelt haft fokus på at optimere selve energiproduktionen, men vi ser en bevægelse, hvor også bidrag til biodiversitet bliver vigtig. Derfor er et af projektets vigtigste formål at få identificeret både de udfordringer og de muligheder, der opstår, når havvind skal eksistere sammen med andre aktiviteter.

Kerteminde Seafarm skal i samarbejde med Vattanfall, DTU-aqua og Århus Universitet etablere og vedligeholde et forsøgsanlæg til tang og blåmuslinger i Vattenfall´s vindmøllepark på Kriegers Flak.

Projektet er medfinansieret af et andet projekt Olamur som har ligende projekter med "Multiuse" i vindmølleparker. 

Projektet løber i perioden 2023 - 2026.

https://winatsea.com

https://olamur.eu

LTA BOOST

LTA BOOST-projektet vil sætte skub i udviklingen af mad fra havet til brug i den grønne omstilling – blue food for green transition. Det overordnede mål er at udvikle akvakultur af lavtrofiske arter som østers og tang, for derved at udnytte ressourcer, som findes naturligt i Danmark og kan indgå i en bæredygtig fødevareproduktion.

Projektet fokuserer på at finde løsninger på tre væsentlige flaskehalse i produktionen: Stabil produktion af østersyngel og tangsporer i kommerciel skala, effektive vækstmetoder i danske farvande og omkostningseffektiv vandbehandling i opdrætsanlæg på land.

LTA BOOST arbejder med to højværdiarter – europæisk flad østers og tangarten søl – for at sætte skub i lavtrofisk akvakultur i de danske farvande og udvikle LTA-produktionsteknologi med større anvendelsesområde.

Projektet løber i perioden 2023 - 2026.

https://lta-boost.dtu.dk

2303056-DTUAqua_LTABoost_logo_4colors-FINAL-300px.png
bottom of page