top of page
Linemuslinger i kerteminde Bugt

Baggrund

Ideen med at opdrætte muslinger i Storebælt og Kerteminde Bugt er inspireret af et forskningsprojekt MarBioShell, som skulle afdække mulighederne for opdræt af blåmuslinger i netop dette område. Projektet blev ledet af professor Hans Ulrik Riisgaard i perioden 2008 - 2012, og her var en del af konklusionen at vækstbetingelserne for blåmuslinger i Storebælt kunne have en kommerciel værdi, selvom de voksede langsommere end i Limfjorden. 

På den baggrund startede jeg med at lave forsøg med linemuslinger i 2017 og kunne erfare, at det bestemt var en mulighed, da antallet af muslingelarver i Kerteminde Bugt var massivt.

FLAG_foelgelogoer_1_dk.png

Kerteminde Muslinger blev etableret i starten af 2018 i forbindelse med ansøgning af Fiskeri LAG midler (FLAG), som tildeles områder med aktivt erhvervsfiskeri.

Ansøgningen blev imødekommet med et tilsagn til projektet på 400.000 kr. ud af et samlet budget på 917.000 kr. Projektet blev i 2019 udvalgt som et "Good Practice Project" blandt danske EU-støttede fiskeriudviklingsprojekter.

IMG_3423.jpeg

Etablering af anlæg

Nu kunne der søges om tilladelse til en placering af anlægget i Kerteminde Bugt. Anlægget har en størrelse på 250x750m. Det er selvfølgelig en størrelse, som kræver, at der skal tages hensyn til de erhversmæssige og rekreative interesser i Kerteminde Bugt.

Det lykkedes at finde en hensigtsmæssig placering, som blev godkendt af Fiskeristyrelsen og Kystdirektoratet i løbet af maj måned 2018. Etableringen af anlæggets hjørnemarkeringer og de første 12 af 48 bæreliner kunne påbegyndes i juni måned.

Bærelinerne fastgøres med et boreanker, som bores 1-2 meter ned i bunden. 
På billedet herunder ses en meget interimistisk bygget boreplatform. Den var sammensat af 2 gamle flydebroer, monteret med hydraulikstation til at drive det hydrauliske bor. I dag er boret monteret på en arbejdsbåd, som gør det væsentligt nemmere at udføre de resterende boringer.

IMG_3370.jpg
bottom of page