top of page
Europæisk Østers, Ostrea Edilus

Europæisk østers eller bare fladøsters har i mange år ikke været en del af faunaen i de danske farvande, bortset fra den vestlige del af Limfjorden hvor indvandrede efter gennembruddet af Agger tange i 1825. Derfor også mere kendt under navnet "Limfjordsøsters".
Den har faktisk været her i flere tusind år og har været en vigtig del af kosten helt tilbage til stenalderen. Den danske fladøsters var udbredt i de fleste fjorde helt ind til den vestlige del af Østersøen men har været uddød i ca. 200 år.

bottom of page