top of page
Opdræt af blåmuslinger, østers og tang i Kerteminde Bugt

Kerteminde Seafarm

Virksomheden blev etableret i 2018 under navnet Kerteminde Muslinger da udgangspunktet var produktion af blå muslinger i Kerteminde Bugt. Projektet var inspireret af langline produktion af blå muslinger i Limfjorden og lokal forskning som viste gode vækstbetingelser for blåmuslinger i Kerteminde Bugt. 

 

Produktionen er i dag udvidet med tang og forsøg med østers-produktion som kan produceres på samme langline-systemer og en væsentlig del af virksomhedens aktiviteter i dag er også medvirken i forskellige forskningsprojekter. 

1368.jpeg

Produktion

Vi producerer:

 

Brunalgen sukkertang (Saccharina latissima), som er den tangart, der giver det største udbytte og er mest udviklet til produktion på langliner.

Blåmuslinger, som er er den mest almindelige muslingeart i Danmark.

Den hjemmehørende østersart: Fladøsters.

Projekter

Kerteminde Seafarm er partner i forskellige forskningsprojekter indenfor Lavtrofisk aquakultur (LTA). Lavtrofiske arter er kendetegnet ved at de ikke kræver foder eller medicin og typisk har en gavnlig effekt på havmiljø og klima ved at optage næringsstoffer og CO2. Det antages også at disse arter lokalt hvor de opdrættes, skaber en større biodiversitet.

DKF-01.jpg
bottom of page